Loading Maps logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

楊耀松第七工業大廈 YEUNG YIU CHUNG (NO.7) IND BLDG

HK$ 8,960 /出租 全包
豐業街 2 號,

物業描述

楊耀松第七工業大廈 YEUNG YIU CHUNG (NO.7) IND BLDG

已租.


詳細內容

 • 叫價: HK$ 8,960 /出租 全包
 • 樓盤編號 LST-7047
 • 豐業街 2 號
 • 城市:
 • 地方: ,
 • 地區: 柴灣
 • 區域: 香港島
 • 國家: Hong Kong
 • 建築面積: 1,120 平方 尺

入伙年份: 1981

這日子後可約睇: 2015-01-12

交吉情況: 交吉

校網: 0

物業用途: 工業

差餉/地租: 已包

管理費: 已包

物業賣點

yes保安人員Security Guard
yes交通方便 convenience

聯絡我們

加至我的最愛
 • RSS 即時新聞

 • 聯絡我們

  BlockA1, 1/F Tung Nam Factory Building, 40 Ma Tau Kok Road, Tokwanwan, kln.
  whatsapp : +852 51125977

  +852 51125977

  +852 21208322

  info@colortm.com

  留言給我們

 • 裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu