Loading Maps logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

根德閣 Kent Court

HK$ 50,000 / 出租 不包
界限街131號,
 • slider

物業描述

根德閣 Kent Court

物業名稱: 根德閣
地區: 九龍塘
區域: 九龍
地址/地段: 界限街131-139號
發展商: 新鴻基地產
物業座數: 5
建築面積: 1021 – 1692平方呎
單位總數: 150
入伙日期: 28/06/1985
管理公司: 康業物業管理有限公司
物業優點: 小巴, 巴士, 專線小巴


詳細內容

 • 叫價: HK$ 50,000 / 出租 不包
 • 樓盤編號 LST-7421
 • 界限街131號
 • 城市:
 • 地方: ,
 • 地區: 九龍塘
 • 區域: 九龍
 • 國家: Hong Kong
 • 實用面積: 1,393 平方 尺
 • 建築面積: 1,613 平方 尺
 • 房間數目: 4
 • 睡房數目: 4

入伙年份: 1985-6-28

車位數目: 1

這日子後可約睇: 2015-08-14

樓層: 低

交吉情況: 交吉

校網: 41

物業用途: 住宅

差餉/地租: 已包

管理費: 已包

物業賣點

yes工人套房 maid en-suite
yes保安人員Security Guard
yes交通方便 convenience
yes人流暢旺 customer flow
yes方正實用 High Usage

聯絡我們

加至我的最愛
 • RSS 即時新聞

 • 聯絡我們

  BlockA1, 1/F Tung Nam Factory Building, 40 Ma Tau Kok Road, Tokwanwan, kln.
  whatsapp : +852 51125977

  +852 51125977

  +852 21208322

  info@colortm.com

  留言給我們

 • 裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu