Loading Maps logo
google-map-thumbgoogle-map-thumb

愉田苑 Yue Tin Court

HK$ 7,180,000 /出售 - 筍盤 Best buy/rent
銀城街17號, ,
 • slider

物業描述

愉田苑 Yue Tin Court

連租約, 不交吉, 價錢可議

大型商場、地鐵沿線、停車場
入伙日期: 02-1983
單位總數: 1704
地址/地段: 銀城街11-23號
發展商: 香港房屋委員會
管理公司: 康業服務有限公司
物業座數: 7座
物業設施: 排球場、籃球場、溜冰場、兒童遊樂場
所屬校網: 新界區91號校網


詳細內容

 • 叫價: HK$ 7,180,000 /出售
 • 樓盤編號 LST-8111
 • 銀城街17號
 • 城市: ,
 • 地方: , ,
 • 地區: 沙田
 • 區域: 新界
 • 國家: Hong Kong
 • 實用面積: 548 平方 尺
 • 建築面積: 670 平方 尺

入伙年份: 1982-12-15

樓層: 低

交吉情況: 連租約

校網: 91

物業用途: 住宅

差餉/地租: 查詢

管理費: 查詢

物業賣點

yes保安人員Security Guard
yes交通方便 convenience
yes方正實用 High Usage

聯絡我們

加至我的最愛
 • RSS 即時新聞

 • 聯絡我們

  BlockA1, 1/F Tung Nam Factory Building, 40 Ma Tau Kok Road, Tokwanwan, kln.
  whatsapp : +852 51125977

  +852 51125977

  +852 21208322

  info@colortm.com

  留言給我們

 • 裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu

  裝修找師傳 Decoration SiFu